Przewodniczki, wędrownicy

Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa

Przewodniczki i wędrownicy to studenci oraz licealiści powyżej 17 roku życia. Przychodzą do skautingu, aby służyć młodszym, jednocześnie rozwijając siebie. Dwa w jednym: służba oraz formacja. W ten sposób młodzi ludzie zdobywają ogromne doświadczenie i sprawiają, że możliwym staje się główne zadanie skautingu "wychowanie młodych przez młodych". To właśnie przewodniczki i wędrownicy są szefami w Federacji Skautingu Europejskiego: prowadzą gromady, drużyny, ekipy. W życiu zawodowym stanowiska kierownicze obejmą najwcześniej po trzydziestce. W skautingu już przed dwudziestką mają szansę zdobywać unikalne doświadczenia, pracować w grupie i nią zarządzać.

Każda przewodniczka i każdy wędrownik otrzymują w skautingu konkretne narzędzia do pracy nad sobą oraz przede wszystkim tworzą wspólnotę rówieśników, osób o podobnych ideałach, które mogą na siebie nawzajem liczyć.

Przewodniczki tworzą tzw. "ogniska", a wędrownicy "kręgi", czyli grupy około 10-20 młodych, którzy wspólnie jeżdżą na wędrówki w różne regiony Polski i Europy. Każda taka wyprawa to wyzwanie, poznawanie nowych zakątków świata, nowych znajomych ze Wschodu czy z Zachodu: któregoś z kilkunastu krajów, w których działają Skauci Europy, a także spełnienie marzeń o niezapomnianych przygodach na łonie dzikiej przyrody.

Ogniska i kręgi angażują się również w inicjatywy wspierające potrzebujących: pomoc powodzianom z Wilkowa, czy podróż na Kamczatkę, by pomóc w budowie tamtejszego kościoła. Nic nie jest dla nich przeszkodą, by dotrzeć tam, gdzie najbardziej ich potrzeba. A w swoich miastach na co dzień spotykają się, wymieniają poglądami, grają w piłkę, kręcą filmy, wystawiają sztuki, organizują wieczory filmowe, konferencje tematyczne, wypady do kina, czy po prostu zabawy taneczne.

Ogniska i kręgi to także miejsca wzajemnej inspiracji i ubogacania siebie nawzajem. Podobnie było w poprzednich pokoleniach: młodzi zarażali się nawzajem odwagą, entuzjazmem. Patrząc na szefów z Federacji Skautingu Europejskiego, ludzie z pokolenia Powstania Warszawskiego często mówią, że czują jakby widzieli swoje koleżanki, czy kolegów z tamtych lat. Zmieniły się czasy, sytuacja polityczna i gospodarcza, ale w sercach młodych pozostała ta sama chęć do aktywnego spędzenia najbardziej twórczych lat młodości troszcząc się o swoją Ojczyznę.

Poza formacją grupową skauting daje również możliwość formacji indywidualnej, formacji jako chrześcijanina. To właśnie odkrywanie fenomenu roli męża, żony, ojca, matki, osoby duchownej lub świeckiej jest prawdziwym celem ruchu skautowego, a gałęzi czerwonej w szczególności.

Chcemy zostawiać świat trochę lepszym niż go zastajemy, przeżyć życie jako pasjonującą przygodę, odkryć wartości, dla których warto żyć, dać z siebie to, co najlepsze i dostać jeszcze więcej!